top of page

more tech. more peace.

CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI OLYMSAFETY

OlymSafety - logo

Chúng tôi luôn thiện chí mở rộng tinh thần hợp tác, không chỉ trong các hoạt động mang tính lợi nhuận, mà cả những ý tưởng mở khác trên tinh thần cùng thắng & nối dài cánh tay liên minh.

ĐỐI TÁC KINH DOANH

Tư vấn, cung cấp & thi công các hoạt động thầu cơ điện cho các nhà máy, công xưởng, tòa nhà, tổ hợp văn phòng...

ĐỐI TÁC HỆ SINH THÁI

Giới thiệu & nhận giới thiệu những khách hàng trong cùng hệ sinh thái xây dựng & đối tác khách hàng nhưng không cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh.

ĐỐI TÁC CUNG CẤP

Tìm những nhà cung cấp & xây lắp mới - có những giải pháp tối ưu hơn cho khách hàng & đối tác kinh doanh.

LIÊN MINH TƯ VẤN

Cùng trao đổi những chiến lược cố vấn hợp tác marketing, giới thiệu mối quan hệ & những ý tưởng kinh doanh sáng tạo.

bottom of page