top of page

more tech. more peace.

20.png

CÂU CHUYỆN RA ĐỜI

"Câu chuyện của OlymSafety bắt đầu với cái tên OlymFire, từ nguồn cảm hứng mãnh liệt của một nhóm chuyên gia trong lĩnh vực PCCC, với hơn 07 năm bền bỉ góp sức mình vào sự an toàn trước "hiểm họa giặc lửa" .

Lớn lên theo thời gian, chúng tôi đi sâu hơn vào các hoạt động giải pháp an toàn trong thi công hệ thống cơ & điện cho các nhà máy, công xưởng, tòa nhà - nhằm bảo bọc sự an toàn cho cộng đồng trên một bình diện lớn hơn.

OLYMSAFETY TEAM

SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN
THẦU CƠ & ĐIỆN
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
bottom of page