top of page

HÓA CHẤT MỎ MICCO NAM BỘ

Nội dung dự án

Thi công & chuyển giao công nghệ hệ thống chữa cháy tự động cho kho VLN công nghiệp.

bottom of page