HÓA CHẤT MỎ MICCO NAM BỘ

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ Micco

 • Địa chỉ

  Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Thời gian khởi công

  04/2017

 • Thời gian kết thúc

  06/2017

Nội dung dự án

Thi công & chuyển giao công nghệ hệ thống chữa cháy tự động cho kho VLN công nghiệp.