TỔ HỢP VĂN PHÒNG NHÀ Ở CAO CẤP SUNSQUARE

Nội dung dự án

Cung cấp, thi công hệ thống bơm cao áp cấp nước sinh hoạt và hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy.