top of page

DỰ ÁN GOLDEN RESORT - BẮC ĐẢO LAN CHÂU

Nội dung dự án

  • Tư vấn thiết kế Hệ thống PCCC, Tăng Áp, Hút Khói.

  • Xin Cấp Phép PCCC Dự án;

  • Lắp Đặt Hệ Thống PCCC.

bottom of page