LÀNG VĂN HÓA DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 • Chủ đầu tư

  Ban quản lý Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

 • Địa chỉ

  Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

 • Thời gian khởi công

  03/2016

  07/2017

  11/2018

 • Thời gian kết thúc

  04/2016

  08/2017

  12/2018

Nội dung dự án

04/2016

08/2017

12/2018