top of page

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ PETROLIMEX KV5

Nội dung dự án

Cung cấp, tư vấn vận hành chuyển giao công nghệ trang thiết bị thoát nạn nhà cao tầng, thiết bị ứng phó sự cố cháy nổ.

bottom of page