top of page

LẮP ĐẶT GIÀN PHUN SƯƠNG CHỮA CHÁY MBA 500KV HÒA BÌNH

Nội dung dự án

  • Tư vấn thiết kế Hệ thống PCCC;

  • Lắp đặt hệ thống chữa cháy MBA AT2;

  • Lập hồ sơ, xin cấp phép dự án.

bottom of page