LẮP ĐẶT GIÀN PHUN SƯƠNG CHỮA CHÁY MBA 500KV HÒA BÌNH

 • Chủ đầu tư

  Công Ty Truyền Tải Điện 1

 • Địa chỉ

  Tp. Hòa Bình, Hòa Bình

 • Thời gian khởi công

  12/2020

 • Thời gian kết thúc

  12/2020

Nội dung dự án

 • Tư vấn thiết kế Hệ thống PCCC;

 • Lắp đặt hệ thống chữa cháy MBA AT2;

 • Lập hồ sơ, xin cấp phép dự án.