RESORT VINPEARL PHÚ QUỐC

Nội dung dự án

Tư vấn, cung cấp, lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị chữa cháy tự động Faucon.