top of page

DỰ ÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BLAZECUT

Nội dung dự án

  • Tư vấn thiết kế Hệ thống chữa cháy tự động cho các tủ điện thuộc phân xưởng Trạm Mạng.

  • Cung cấp, lắp đặt Ống chữa cháy tự động BlazeCut cho các tủ điện thuộc phân xưởng Trạm Mạng.

bottom of page