DỰ ÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BLAZECUT

 • Chủ đầu tư

  Công Ty Nhôm Đắk Nông - TKV

 • Địa chỉ

  xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

 • Thời gian khởi công

  12/2020

 • Thời gian kết thúc

  12/2020

Nội dung dự án

 • Tư vấn thiết kế Hệ thống chữa cháy tự động cho các tủ điện thuộc phân xưởng Trạm Mạng.

 • Cung cấp, lắp đặt Ống chữa cháy tự động BlazeCut cho các tủ điện thuộc phân xưởng Trạm Mạng.