BỆNH VIỆN VINMEC NHA TRANG

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ tổng hợp Vincom

 • Địa chỉ

  Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

 • Thời gian khởi công

  2018

 • Thời gian kết thúc

  2018

Nội dung dự án

Tư vấn, cung cấp, lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị chữa cháy tự động Faucon.