top of page

BỆNH VIỆN VINMEC NHA TRANG

Nội dung dự án

Tư vấn, cung cấp, lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị chữa cháy tự động Faucon.

bottom of page