top of page

NHÀ MÁY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)

Nội dung dự án

Cung cấp lắp đặt chuyển giao công nghệ hệ thống thoát hiểm, ứng phó sự cố an toàn lao động.

bottom of page