SAMSUNG ELECTRONICS BẮC NINH

Nội dung dự án

Thi công hệ thống bơm cứu hỏa cho khu KTX công nhân.