SAMSUNG ELECTRONICS BẮC NINH

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

 • Địa chỉ

  KCN Yên Phong, Bắc Ninh

 • Thời gian khởi công

  10/2016

 • Thời gian kết thúc

  10/2016

Nội dung dự án

Thi công hệ thống bơm cứu hỏa cho khu KTX công nhân.